CHÍNH CHỦ CẦN BÁN KHO/XƯỞNG B13/7B Ấp 2, XÃ QUI ĐỨC – HUYỆN BÌNH CHÁNH