Bán đất 3 mặt tiền kiệt ô tô trưng nữ vương, cách TN. Vương chỉ 30m