Căn hộ 6 sao dát vàng mặt biển Bảo Ninh - Quảng Bình