Bán đất vườn Cao Lãnh 4700m2 Trồng sẵn Táo và Chanh